top of page

50 Jaar Herbouwen van de Stad

1995

Manifestatie, Laurenskerk Rotterdam
Voor: Wim van Es, Stichting Rotterdam 2045, gemeente Rotterdam

Vijf avonden met de thema's: economie, sociale zaken, stedelijke planning, milieu en europese politiek, waar een publiek debat plaatsvindt over de toekomst en inrichting van de stad.
Doordat de Laurenskerk veel gebruikt wordt, is er weinig tijd voor werkzaamheden. Bij deze opdracht wordt er deels uit praktische overwegingen voor gekozen om de kerk met zijn imposante en suggestieve vormen door middel van gekleurd licht en een kleed op de ronde tafel in betekenis en sfeer te veranderen.

De plaats van bezinning transformeert zo vijf keer, in relatief korte tijd, in een unieke en dramatische setting, passend bij het specifieke thema. Vijf avonden met publiek debat over de toekomstplanning van de stad, vijf thema's: economie, sociale zaken, stadsplanning, milieu en Europese politiek.

bottom of page