top of page

Building the City, 650 Jaar Rotterdam

1990

Tentoonstelling in de historische ontvangsthal van de Holland Amerika lijn
Voor: Wim van Es, City of Rotterdam

Het laboratorium, 21 stadsvernieuwingsplannen
21 experimentele projecten over de toekomst van de stad moeten voor een breed publiek begrijpbaar en toegankelijk gemaakt worden. In drie secties worden de projecten stapsgewijs gepresenteerd. Allereerst door fotobeelden te laten zien over de locatie die in ontwikkeling is. Lopend langs ontwikkelbakken, in een setting van een doka, worden het verhaal en de achtergrond van het project uitgelegd. In de tweede sectie wordt dit toekomstplan met tekeningen en maquettes, in op maat gemaakte houten kisten, geïntroduceerd. Het lijkt alsof deze net zijn aangekomen en uitgepakt. In de derde sectie wordt het publiek geïnformeerd over de plannen van de makers en is er discussie over de toekomst van de stad Rotterdam.

The Laboratory, 21 town renewal plans.
21 experimental projects on the future of the city have to be made accessible to a broader audience. In three sections the projects are introduced step by step by showing historical images of the locations to be developed. Using a photographer’s darkroom as a comparison, the projects progress is shown lying in development baths. The second section shows plans and models as if they’ve just arrived in crates and boxes and have been left half unpacked. In the third section the audience is further informed on the plans and is given the opportunity for a debate about the future of the city of Rotterdam.

bottom of page