top of page

Historische Uitgeverij

1997

HUG, Historische Uitgeverij Groningen
Voor Patrick Everard

Deze "schrijvers portretten" op de achterkant van verschillende uitgaves, dienden meer als herkenbaarheid dan als portretten van de verschillende schrijvers waarvan boeken zijn verschenen bij de Historische Uitgeverij Groningen.

bottom of page