top of page

Hoogtepunten uit de Vaste Opstelling, Vier Stijlkamers

2000

Sjarel Ex, Centraal Museum Utrecht

Een serie van vier stijlkamers waarmee hoogtepunten uit de vaste opstelling opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Uitgangspunt voor de inrichting van deze kamers is: hoe kan het kijken met visuele middelen worden beïnvloed en hoe kunnen de ‘vertrouwde’ kunstwerken op een nieuwe manier worden gepresenteerd?

Een goed voorbeeld is de stijlkamer met de beroemde perspectief schilderijen van Saenredam: door de kleur blauw toe te passen op de vloer, de muren en het plafond, wordt het publiek gedesoriënteerd. Hierdoor vallen de dimensies weg en komt de nadruk te liggen op de schilderijen. Tevens worden door de eenduidige complementaire kleur cyaan, de warme tinten van de schilderijen, geaccentueerd. Doordat detailschilderijen vooraan, en vergezichten achteraan worden geplaatst, wordt een gevoel van perspectief gecreëerd.

De 19e-eeuwse schilder Bloemaert verwerkte gebruiksvoorwerpen in zijn schilderijen. De inmiddels archeologische voorwerpen uit zijn beerput liggen opgesteld in een vitrine die hierop lijkt. Een spiegel op de bodem, laat de naam Bloemaert zien, samen met de onderkant van de voorwerpen uit de schilderijen. Heden wordt gespiegeld in het verleden en vice versa.

bottom of page