top of page

Hybrid Landscapes

2004

9e Architectuur Biënnale, Venetie
For: NAi

Nederland is totaal verstedelijkt. Er is sprake van een ’hybride landschap’ doordat de grenzen tussen stad en land zijn vervaagd. Deze tentoonstelling geeft aandacht aan een nieuwe ontwerpmethode; bouwen met behoud van reeds bestaande ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten. Drie stedenbouwkundige projecten zijn hierbij toonaangevend: Prinsenland, Rotterdam (1982-1984), Leidsche Rijn, Utrecht (1994-1995) en Belvédère, Maastricht (1999-2004).

In de tentoonstelling wordt iedere vitrine uit verschillende kleurlagen opgebouwd.
De kleurlagen corresponderen met de verschillende kleuren en betekenissen van de eveneens speciaal voor deze tentoonstelling ontworpen maquettes. Iedere kleur in de tentoonstelling heeft een eigen betekenis. Verschillende lagen bevatten laden, waarin met tekst en beeld dieper werd ingegaan op de verschillende facetten van het gebied en het ontwerp. De vitrines zijn bedoeld als ruimtelijke legenda’s.

bottom of page