top of page

Where Does this Name Come From?

1994

Names for Places and Streams
Voor: Werner Paans, Kasteel Groeneveld, the Ministry of Agriculture, Environment and Food Quality of The Netherlands

Een tentoonstelling over de oorsprong van plaats- en waternamen van de prehistorie tot heden, met de nadruk op hun relatie met het landschap. In de tentoonstellingsruimte is op verkleinde schaal een nieuwe ruimte geplaatst die stijlassociaties heeft met Kasteel Groeneveld en de ontvangsthal van een archief. Rondom zijn er 13 deuren die naar de verschillende perioden leiden. De ruimtes achter die deuren vormen een gang die de bezoeker door de tijd voert. Op de vloer de kaart van Nederland met de 13 representatieve namen gekoppeld aan een persoonlijke hedendaagse ervaring. De illustraties achter de 13 deuren zijn in de stijl van de tijd waarin de naam ontstond, en verbeelden de bestaansreden van de naam.

Kasteel Groeneveld is een landgoed in de gemeente Baarn. Het is in gebruik als "Buitenplaats voor stad en land" van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Exhibition on the origins of names of places and streams from prehistoric times till now, in the context of landscapes. Names that are still in use. From an inner space erected in the rococo style of the location 13 doors lead to corridors that lead the visitor back through time, to the origins of the names.

Kasteel Groeneveld is a country estate in the community of Baarn. It is used as a presentation and congress facility for the Ministry of Agriculture, Environment and Food Quality.

bottom of page