top of page

Who’s Afraid of Ancient Blue

1997

Voor: Marlies Kleiterp, Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden.

Tijdelijke opstelling van Egyptisch beelden en sarcofagen in de Taffeh hal van het museum.

De beelden uit die tijd worden rijk van kleur gedecoreerd met mozaïek. De monochroom getinte beelden uit de collectie in Leiden lijken nauwelijks meer op hoe ze ooit waren. Ook waren de beelden ooit als aanzichten ontworpen met een duidelijke voor-en achterkant.De Egyptenaren zagen hun land als een grote blauwe tent op zijn plaats gehouden door 4 pilaren.

De Taffeh hal voldoet precies aan dat beeld. Met grote helder blauwe horizondoeken wordt de zaal bekleed en recht ervoor alle beelden en sarcofagen naast elkaar.
Om de kleur en intensiteit van zowel de beelden als hun geloof in het leven na de dood terug te brengen, wordt er een dag en een nachtsituatie ontworpen. Met computer gestuurd licht worden de beelden tot leven gebracht waardoor de rijkdom aan kleur en ornament van vroeger weer even zichtbaar wordt.

During the refurbishing of parts of the museum, the Taffeh Room was transformed into a dramatic stage where monumental objects were placed against a backdrop of indigo hanging. This is a reference to one of the first descriptions attributed to the Egyptians when describing their land: "A big blue tent on four golden poles on the banks of the Nile". The objects are all placed with their backs against the wall since the Egyptians considered all depiction of their deities as two-dimensional. The exhibition was touched by animated multi colored lighting and a steady progressing day and night light situation. In many cases this produced a ’first view’ experience.

bottom of page